LOPEND ONDERZOEK
Cool meting 3 www.cool5-18.nl
THEMA'S

Het Kohnstamm Instituut doet onderzoek op een groot aantal thema’s in alle sectoren van het onderwijs.
De contactpersonen voor de volgende sectoren zijn:

de voorschoolse periode
Annemiek Veen
020 5251328 / 1226

primair onderwijs
Guuske Ledoux
020 5251386 / 1226 / 06 37091357

voortgezet onderwijs
Henk Sligte
020 5251374 / 06 51382987

beroepsonderwijs en hoger onderwijs
Marianne Boogaard
020 5251205 / 1226


Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van actuele thema’s in onderwijs. Per thema staat een contactpersoon vermeld die u kunt benaderen voor vragen over onderzoek op dit thema.

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Fred Verbeek
Associate degree-opleidingen Fred Verbeek
Autisme Iris Breetvelt
Beroepsonderwijs Arjan van der Meijden
Brede school Annemiek Veen
Brede vorming/persoonsvorming Yolande Emmelot
Buitenschoolse opvang en gastouderopvang Marianne Boogaard
Burgerschap Guuske Ledoux
Cultuureducatie Henk Sligte
Differentiatie/omgaan met verschillen Irma Heemskerk
Digitale geletterdheid Irma Heemskerk
Diversiteit onderwijspersoneel Irma Heemskerk
Duurzame inzetbaarheid Marjan Glaudé
Governance/besturen van onderwijsinstellingen Cissy Pater
HRM Marjan Glaudé
ICT, digitale leermiddelen Henk Sligte
Integrale kindcentra en dagarrangementen Annemiek Veen
Jeugdzorg Margriet Heim
Kennisbenutting Wouter Schenke
Kinderopvang Mirjam Gevers
Laaggeletterdheid Marieke Buisman
Leeropbrengsten Merlijn Karssen
Lerarenopleidingen Marianne Boogaard
Levensbeschouwing/godsdienst/antroposofie Cissy Pater
Loopbaanoriёntatie Régina Petit
Marktwerking in het onderwijs Cissy Pater
Metacognitie Joost Meijer
Moderne vreemde talen Amos van Gelderen
Monitoren van schoolloopbanen Pjotr Koopman
Motivatie Ineke van der Veen
Nederlands als tweede taal Erik van Schooten
Onderwijsachterstanden Guuske Ledoux
Onderwijskwaliteit Guuske Ledoux
Opbrengstgericht onderwijs Guuske Ledoux
Opleiden van onderwijspersoneel/lerende leraren Wouter Schenke
Opleiden van personeel in arbeidsorganisaties Marjan Glaudé
Opleiden voor een beroep Marieke Buisman
Opvoedingsondersteuning Annemiek Veen
Ouders Annemiek Veen
Passend Onderwijs Guuske Ledoux
Praktijkgericht onderzoek Henk Sligte
Professionele leergemeenschappen Henk Sligte
Rekenen en wiskundeonderwijs Joost Meijer
Rol van onderzoek in de school Wouter Schenke
Schoolontwikkeling Cissy Pater
Sociale competenties Guuske Ledoux
Speciaal onderwijs Guuske Ledoux
Studie- en beroepskeuze Fred Verbeek
Segregatie Guuske Ledoux
Taalonderwijs Nederlands Amos van Gelderen
Talentontwikkeling Henk Sligte
Toegevoegde waarde Ineke van der Veen
Toelating en plaatsing Régina Petit
Toetsen Joost Meijer
Vakmanschap Régina Petit
Vergrijzing Marjan Glaudé
Verklarende evaluatie Henk Sligte
Verzuim en uitval Henk Sligte
Voor- en vroegschoolse educatie Annemiek Veen
Werkdruk Marjan Glaudé
Werken in het onderwijs Wouter Schenke
Werkplekleren Marjan Glaudé
Wetenschap en techniek Arjan van der Meijden