In het schooljaar 2007/2008 is, als voortzetting van de vroegere PRIMA- en VOCL-cohorten, een nieuw cohortonderzoek gestart. Dit onderzoek volgt leerlingen van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan door het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Drie aspecten van de ontwikkeling van leerlingen staan in het onderzoek centraal:

Het onderzoek pre-COOL is een groot wetenschappelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd op verzoek van de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. COOL staat voor Cohort Onderzoek Onderwijs Loopbanen. ‘pre’ betekent: de periode voorafgaand aan de basisschool. Het onderzoek is namelijk bedoeld om effecten te onderzoeken van verschillende vormen van voorschools onderwijs dat met name op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven wordt gegeven. Daarom willen we graag kinderen in het onderzoek betrekken die, voorafgaand aan de basisschool, een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken of bezochten. Maar ook kinderen die hier niet naar toe gaan of zijn geweest. Bij al deze kinderen worden op verschillende momenten gegevens verzameld over hun ontwikkeling.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de speciale website over dit onderzoek:
www.pre-cool.nl.