Schoolportretten

De tien consortiumscholen hebben portretten van hun school gemaakt. In deze schoolportretten beschrijven de scholen naar welke ‘andere doelen’ ze streven en hoe ze daaraan (willen) werken in hun curriculum en met welke didactische aanpak. Ook beschrijven ze hoe ze daarbij rekening (willen) houden met verschillen tussen leerlingen, bijvoorbeeld tussen jongens en meisjes en tussen leerlingen met verschillende cognitieve capaciteiten.

 

Van zes extra scholen met een vernieuwend onderwijsconcept zijn eveneens schoolportretten gemaakt.

 

Kernscholen


 

 

 

 

 

 

Volgscholen

 

 

 

 

zes extra scholen met een vernieuwend onderwijsconcept

 

 

 

 

 

 

Rapportage meting aanbod en opbrengsten

Metingen van aanbod en opbrengsten van de ‘andere’ doelen (zie deelonderzoek 3) worden gerapporteerd in schoolrapportages en een algemeen deel (schooloverstijgend). De rapportage van de eerste meting (het algemene deel) is downloadbaar.

 

 

Kennisverspreiding

Op de Onderwijs Research dagen (ORD) in Antwerpen van 28-30 juni 2017 is een lezing gehouden: Toekomstgericht onderwijs: Doelen en werkwijzen van scholen met een innovatief onderwijsconcept. Te downloaden zijn het voorstel en de powerpointpresentatie.

 

 

Monique Volman (links) en Iris Bogaers, docent van het Rudolf Steiner College
Foto's: Yolande Emmelot

 

productie en onderhoud: Elion.nl