WOA: Wie zijn wij?

 

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam/Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.

 

Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

 

Lees verder

Ons eerste thema: Diversiteit

 

Diversiteit is het eerste gezamenlijke onderzoeksthema binnen de Werkplaats. Daarbij gaat om zowel etnisch-culturele, als sociale en cognitieve diversiteit. Het onderzoek richt zich op processen in en om de klas om zo de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit te vergroten.

 

Lees verder

Bekijk de video:

Hoe bevorder en faciliteer je diversiteit?

Onderwijsconferentie Burgerschap
19 juni 2017 - 13.00-17.30 uur

Gaat het wel de goede kant op met Nederland? Het is duidelijk dat er behoefte is aan meer solidariteit en gemeenschapszin tussen individuen en bevolkingsgroepen. Van scholen wordt verwacht dat zij daarin een rol spelen. Tijdens de Onderwijsconferentie Burgerschap wordt ingegaan op de vraag wat het onderwijs kan bijdragen om leerlingen beter voor te bereiden op de pluriforme Nederlandse en internationale samenleving.

productie en onderhoud: Elion.nl