WOA: Wie zijn wij?

 

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam/Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.

 

Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

 

Lees verder

Ons eerste thema: Diversiteit

 

Diversiteit is het eerste gezamenlijke onderzoeksthema binnen de Werkplaats. Daarbij gaat om zowel etnisch-culturele, als sociale en cognitieve diversiteit. Het onderzoek richt zich op processen in en om de klas om zo de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit te vergroten.

 

Lees verder

Bekijk de video:

Hoe bevorder en faciliteer je diversiteit?

27 september
13.00u-16.00u, Basisschool De Ster, Amsterdam

Midterm-bijeenkomst Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO
Nationale kick-off van het tweede pilotjaar van de drie Werkplaatsen PO. Voor deze bijeenkomst zullen deelnemers van alle drie de Werkplaatsen worden uitgenodigd. Door deelnemers van de drie Werkplaatsen zullen presentaties worden gegeven over de voortgang en eerste resultaten.

 

Lees verder

productie en onderhoud: Elion.nl