Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam

 

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam/Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.

 

Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

 

Diversiteit is het eerste gezamenlijke onderzoeksthema binnen de Werkplaats. Daarbij gaat om zowel etnisch-culturele, als sociale en cognitieve diversiteit. Het onderzoek richt zich op processen in en om de klas om zo de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit te vergroten.

 

 

Meer informatie: Erna van Hest

 

productie en onderhoud: Elion.nl