WOA: Wie zijn wij?

 

De Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO/STAIJ/Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (Universiteit van Amsterdam/Hogeschool van Amsterdam/Kohnstamm Instituut) op het gebied van praktijkgericht onderwijsonderzoek.

 

Het doel van de Werkplaats is om door middel van gezamenlijk onderzoek praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over een vraagstuk dat onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt.

 

Lees verder

Ons eerste thema: Diversiteit

 

Diversiteit is het eerste gezamenlijke onderzoeksthema binnen de Werkplaats. Daarbij gaat om zowel etnisch-culturele, als sociale en cognitieve diversiteit. Het onderzoek richt zich op processen in en om de klas om zo de handelingsbekwaamheid van leerkrachten op het gebied van diversiteit te vergroten.

 

Lees verder

Bekijk de video:

Hoe bevorder en faciliteer je diversiteit?

UPvA congres 2017

De vraag van de school onderzocht

8 juni 2017 - 13.00-18.00 uur

 

De Universitaire Pabo van Amsterdam staat voor bruggenbouwen tussen theorie en praktijk. Hoogtepunten hiervan kunt u komen zien en horen op het congres 2017. Vierdejaars studenten hebben een jaar lang onderzoek gedaan naar een vraag van een van onze UPvA basisscholen. Dit congres staat in het teken van dialoog over de opbrengsten van deze onderzoeken.

 

Schrijf 8 juni nu alvast in uw agenda en zegt het voort!

productie en onderhoud: Elion.nl